Senkronize Buz Pateni

Kesin oluşumların ve grup zamanlamasının sürdürülmesi vurgusu nedeniyle başlangıçta Kuzey Amerika'da hassas paten denilen senkronize buz pateni, 8-20 patencinin (seviyeye bağlı olarak) bir takım olarak birlikte patinaj yapacakları bir patenci disiplini disiplini. Zor ayak hareketini tamamlarken takım akan bir ünite olarak yüksek hızda hareket eder. Senkronize buz pateni 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başlarında hızla büyüdü ve bugün ABD'de yaklaşık 600 eşzamanlı paten ekibi var.