Atlayışlar

Buz Pateninde 6 önemli atlayış (jump) vardır. Bunlardan 3'ü ayağa buz vurup güç alarak, diğer 3'ü ise havaya sıçrayarak gerçekleştirilir. Bunlardan ayağı buza vurup güç alarak yapılanlar:

  • Toe loop
  • Flip
  • Lutz
  • Havaya sıçrayarak yapılanlar:

  • Salchow
  • Loop
  • Axel
  • Bu atlayışlar tek başlarına yapılabildikleri gibi arka arkaya, kombine bir biçimde de yapılabilirler. Kombine atlamalar patenciye daha fazla puan kazandırır. Atlayışlar tekli, ikili, üçlü, dörtlü olarak gösterilebilir. Üçlü atlayış patencinin havada üç tur döndüğü anlamına gelir.