E – Temel Adımlar

  • Öne limon (sculling)
  • Geriye limon (sculling)
  • Öne kayma (forward skating)
  • Geriye kayma 2. Metot (backward skating)
  • Geri giderken öne geçiş
  • Sol öne çift ayak Spiral
  • Düşme ve kalkma tekniği (galling – getting up)
  • Kar Sapanı duruşu (snowplow stop)